Stephan Pfluger

 

 

Stephan Pfluger

Geboren met Indiase, Javaanse, Duitse en Nederlandse wortels. Dit in hem aanwezige kleurrijke volkerenpalet stelt hem in staat op onbevangen wijze de andere mens ongeacht zijn afkomst of leidraad in het leven te ontmoeten. Als kind wilde hij huisarts, journalist of, in navolging van zijn grootvader, hotellier worden. Het werd aanvankelijk hotellier. Na zijn opleiding hotelmanagement en loopbaan binnen Amerikaanse en Japanse ketenhotels gooide hij in 1986 het roer om richting de gezondheidszorg.

In de gezondheidszorg is hij actief in wisselende rollen: adviseur, begeleider, coach, projectmanager, manager, directeur en bestuurder. Het ziekenhuiswezen, de ouderenzorg, thuiszorg, de palliatief-terminale zorg zijn voor hem bekend terrein.

Stephan’s aanloop richting de hulpverlening begon in 1985 met een studie psychologie. Dit bracht hem niet wat hij zocht: voldoende oog voor het zelfherstellend vermogen van mensen. Vanuit dit gezichtspunt zette hij samen met spoedeisende hulp verpleegkundige Lucy Dijkman collegiale opvang op voor artsen en andere zorgprofessionals omdat zij beroepsmatig aan ingrijpende gebeurtenissen worden blootgesteld en gezondheidsklachten ontwikkelden als gevolg van posttraumatische stress. Tevens zorgden beiden voor borging van deze opvang in de eigen ziekenhuisorganisatie. Via het Sectorfonds Zorg & Welzijn en mevr. dr. E. Borst-Eilers, destijds minister van VWS, kregen zij landelijk aandacht voor dit onderwerp. Verdere verspreiding naar andere ziekenhuizen volgde.

Begin jaren ’90 ontmoette Stephan de regressietherapeut Henri de Vidal de St. Germain bij wie hij workshops volgde. Via Henri kwam Stephan in contact met de nestor van de regressietherapie in Nederland: Hans ten Dam. Stephan rondde in 1995 bij Hans ten Dam de opleiding af en startte in dat jaar zijn praktijk in Amsterdam.

Stephan Pfluger geniet bekendheid als een plezierig gesprekspartner, een betrokken, grondig en doortastend werkend begeleider, coach, psycho-sociaal therapeut en om zijn verbindend leiderschap.