Stephan Pfluger

 

Geboren met Indiase, Javaanse, Duitse en Nederlandse wortels. Dit in hem aanwezige kleurrijke volkerenpalet stelt hem in staat op onbevangen wijze de andere mens ongeacht zijn afkomst of leidraad in het leven te ontmoeten. Als kind wilde hij huisarts, journalist of, in navolging van zijn grootvader, hotellier worden. Het werd aanvankelijk hotellier. Na zijn opleiding hotelmanagement en loopbaan binnen Amerikaanse en Japanse ketenhotels gooide hij in 1986 het roer om richting de gezondheidszorg.

In de gezondheidszorg is hij actief in wisselende rollen: adviseur, begeleider, coach, projectmanager, manager, directeur en bestuurder. Het ziekenhuiswezen, de ouderenzorg, thuiszorg, de palliatief-terminale zorg zijn voor hem bekend terrein.

Stephan’s aanloop richting de hulpverlening begon in 1985 met een studie psychologie. Dit bracht hem niet wat hij zocht: voldoende oog voor het zelfherstellend vermogen van mensen. Vanuit dit gezichtspunt zette hij samen met spoedeisende hulp verpleegkundige Lucy Dijkman collegiale opvang op voor artsen en andere zorgprofessionals omdat zij beroepsmatig aan ingrijpende gebeurtenissen worden blootgesteld en gezondheidsklachten ontwikkelden als gevolg van posttraumatische stress. Tevens zorgden beiden voor borging van deze opvang in de eigen ziekenhuisorganisatie. Via het Sectorfonds Zorg & Welzijn en mevr. dr. E. Borst-Eilers, destijds minister van VWS, kregen zij landelijk aandacht voor dit onderwerp. Verdere verspreiding naar andere ziekenhuizen volgde.

In 1986 kwam Stephan in contact met de “latihan”, Javaans voor “oefenen” of “geoefend worden”. Aan de basis van de latihan staat de Javaan Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo (1901-1987), ook wel ‘Pak Subuh’ of ‘Bapak’ (vader) genoemd. Het principe is gebaseerd op de gedachte dat in ieder van ons een innerlijke kracht, ‘budhi’, schuilt die bij waarachtige overgave vrijkomt en een proces van zelfherstel in gang zet.

In de groep waar hij de latihan praktiseerde ontmoette hij begin jaren ’90 de regressietherapeut Henri de Vidal de St. Germain die tijdens bijeenkomsten workshops regressietherapie verzorgde. Henri bracht hem in contact met de nestor van de regressietherapie in Nederland: Hans ten Dam. Stephan rondde in 1995 bij Hans ten Dam de Opleiding tot regressietherapeut af en startte in dat jaar zijn praktijk in Amsterdam.

Vanwege zijn veelkleurige achtergrond hebben maatschappelijke en interculturele vraagstukken, en daarbinnen cultuurbepaalde conflicten zijn bijzondere aandacht.
Stephan Pfluger geniet bekendheid als een plezierig gesprekspartner, een betrokken, grondig en doortastend werkend begeleider, coach, therapeut en sociaal ondernemer.