Klachtenregeling

Balancing People heeft in het kader van de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg haar klachtenregeling ondergebracht bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). Voor nadere informatie klikt u op nibig.nl/voor-clienten/klachtenclient.