Werkplaats voor begeleid zelfherstel en een sociale onderneming

Zelfherstel is gebaseerd op het natuurlijke vermogen van jou om een relatief evenwicht in jezelf en vanuit jezelf naar je medemens te herstellen. Velen van ons zijn zich niet meer of nog maar gedeeltelijk bewust van dit vermogen. We hebben niet geleerd het continu te ontwikkelen en te onderhouden.

Een keuze voor een proces van zelfherstel is een keuze voor jezelf en vanuit jezelf voor je medemens. Een keuze voor een proces waarin je steeds beter in eigen kracht en in verbinding met jezelf en andere mensen gaat functioneren. Hoe dat kan? De sleutel is het verkrijgen van inzicht in de dynamiek achter je gedrag. De keuze daartoe is aan niemand anders dan jezelf en onderworpen aan je vrije wil. Dat geldt ook voor de keuze van je begeleider.

Balancing People biedt je een aantal werkvormen aan waarin een fundamenteel respect voor het zelfherstellend vermogen ligt besloten en die je via inzicht in de dynamiek achter je eigen gedrag helpen je eigen weg te hervinden en te gaan. De daarbij geboden begeleiding is gebaseerd op een vierkant van vertrouwen en is om die reden op voorhand nooit vanzelfsprekend. Bij iedere situatie die zich aandient gaat het om vertrouwen van jezelf in jezelf, vertrouwen van de begeleider in zichzelf, vertrouwen van jezelf in de begeleider en vertrouwen van de begeleider in jou. Is er sprake van een vierkant van vertrouwen dan kan er gewerkt worden.

Naast een werkplaats voor begeleid zelfherstel is Balancing People ook een sociale onderneming met bijzondere diensten voor bedrijven en instellingen.

De door het CAT-bestuur aan Balancing People toegewezen prestatiecodes zijn:

  • 24500 Behandeling psychotherapie
  • 24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde
  • 24512 Behandeling regressietherapie

Wil je meer weten? Lees dan verder op de volgende pagina’s. Je bent van harte welkom.

Stephan Pfluger

Stephan Pfluger

Geboren met Indiase, Javaanse, Duitse en Nederlandse wortels. Dit in hem aanwezige kleurrijke volkerenpalet stelt hem in staat op onbevangen wijze de andere mens ongeacht zijn afkomst of leidraad in het leven te ontmoeten.
lees verder…

Regressietherapie

Begeleid zelfherstel van problemen in het heden door bevrijdende her-beleving van oorzaken in het verleden. Regressie betekent ‘teruggang’, ‘therapie’ betekent ‘genezing’. Bij regressietherapie gaat het om zelfgenezing door onder begeleiding…
lees verder…

Goed gesprek

Een goed gesprek doet wonderen.
Vooral als het een keer 100% over jou mag gaan. Wandelen brengt bevrijdende inzichten en inspiratie. Jij bepaalt met welke intentie je de wandeling start. Ik help je die te realiseren door prikkelende vragen te stellen en oefeningen aan te dragen. lees verder…

Opstellingen

De familieopstelling is door Bert Hellinger (1925) ontwikkeld. Hij heeft als priester in onder meer Afrika gewerkt, leidde interraciale en oecumenische trainingen en studeerde aansluitend psychoanalyse, Gestalttherapie, transactionele analyse (TA) en familietherapie.
lees verder…

Zivver

Balancing People gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacy gevoelige informatie

Balancing People streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige coaching, dienstverlening en psychosociale zorg voor haar cliënten. Hiertoe behoort ook de garantie dat privacygevoelige informatie veilig wordt uitgewisseld. Daarom werkt Balancing People sinds 25 mei 2018 met ZIVVER, een oplossing voor het veilig versturen van berichten met gevoelige inhoud zoals cliëntgegevens, BSN-nummers of andere informatie die u veilig wilt versturen. Verstuurt u een bericht via ZIVVER, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent: zeker weten dat niemand anders dan de verzender en ontvanger het bericht kunnen lezen. Dus ook hackers niet. Daarnaast voorkomt ZIVVER dat organisaties gevoelige informatie naar de verkeerde persoon sturen.

Door voor ZIVVER te kiezen, kiest Balancing People voor de beste vorm van informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgzaam met uw privacy omgaan.

Lees meer of ga naar www.zivver.nl.

Lees de privacyverklaring hier.