Regressietherapie

 

 

Regressietherapie

Begeleid zelfherstel van problemen in het heden door bevrijdende herbeleving van oorzaken in het verleden.

Regressie betekent ’teruggang’, ’therapie’ betekent ‘genezing’. Bij regressietherapie gaat het om zelfgenezing door onder begeleiding terug te gaan naar een situatie in het verleden waar de oorzaak ligt van een probleem in het heden en deze bevrijdend her te beleven. De oorzaak van een probleem in het heden kan 30 minuten, 4 uur, gisteren, een paar weken, een half jaar, 10 of 50 jaar geleden zijn. De oorzaak van je huidige probleem kan echter ook ontstaan zijn voor, tijdens of na de geboorte. Sommige ervaren oorzaken lijken nog verder terug te gaan. Er zijn mensen die ervaringen hebben die lijken te liggen in wat zij “vorige levens” noemen. Is dit belangrijk? Nee, niet meer of minder belangrijk dan andere ervaringen. Voor succesvolle regressietherapie is het volstrekt onbelangrijk of je nu wel of geen waarde toekent aan zogenaamde “vorige levens”. Waar het om gaat is dat je jezelf tijdens een sessie onbevooroordeeld openstelt voor alle ervaringen die met betrekking tot je probleem omhoog komen. Alles wat er in je opkomt is “goed”, wordt door de begeleider op relevantie met je probleem getoetst om de sessie scherp te houden en in de sessie verhelderd.

Inzicht en effectiviteit

Regressietherapieis een op inzicht gebaseerde therapie. Inzicht in en bevrijdende herbeleving (catharsis) van de veroorzakende ervaring leidt tot verlichting respectievelijk verwerking van je probleem. Dit door jouzelf verworven inzicht bewerkstelligt een geleidelijke gedragsverandering ‘van binnen uit’. Natuurlijk, spontaan en meestal blijvend. Hiermee wil niet gezegd zijn dat het ‘van buiten af’ aanleren van nieuw zinvol gedrag en afleren van oud beperkend gedrag zinloos is. Veel trainingen wijzen uit dat dit nuttig is. Je kunt er een heel eind mee komen maar zonder aandacht voor de onderliggende emotionele ladingen die zich vaak lichamelijk hebben vastgezet (veel emotionele problemen gaan gepaard met lichamelijke klachten), blijft zo’n aanpak hangen op het niveau van een ‘cosmetische behandeling’. Het is alsof je met je ene voet gas geeft en met je andere voet op de rem blijft trappen. Dat is waarom mensen het gevoel hebben dat ze zichzelf nog steeds forceren ondanks nieuw aangeleerd gedrag tijdens trainingen en gedragstherapieën. Het teruggaan naar ervaringen in het verleden blijft tijdens een zitting regressietherapie per definitie gekoppeld aan een concreet probleem in het heden. Dit noemen we het contract. Daarmee wordt voorkomen dat er teveel gelijktijdig wordt aangepakt met geen of halve resultaten als gevolg. Door deze aanpak kunnen in een relatief kort tijdsbestek goede resultaten worden bereikt. Het uiteindelijk aantal zittingen blijft hierdoor beperkt.

Trance: bewust speuren in je onderbewuste

Regressietherapie werkt met trance en niet met hypnose. Een belangrijk verschil tussen trance en hypnose is dat je je bij trance volledig bewust bent en blijft van jezelf en je omgeving. Dat is nodig omdat je als het ware met je bewuste (wakkere) deel je onbewuste (slapende) deel binnentreedt en onderzoekt op ervaringen die te maken kunnen hebben met je probleem. De therapeut wekt trance op met het stellen van gerichte vragen over de emotionele en lichamelijke kanten van je probleem. Als de juiste snaar wordt geraakt ontstaat trance. Je gaat als het ware op in je probleem en in trance kun je terug naar de veroorzakende situatie in het verleden. Trance is in feite een alledaagse ervaring: het ene boek verslind je, het andere leg je half gelezen weg; het ene televisieprogramma doet je op het puntje van je stoel belanden, bij het andere leun je verveeld achterover in de kussens. Als je tijdens je zoektocht in je onbewuste (slapende) deel ervaart dat je bij de veroorzakende situatie uitkomt (je voelt als het ware je lichamelijke en emotionele spanning oplopen) en daarmee contact maakt dan ontsluit deze situatie zich vaak in de vorm van beelden (te vergelijken met filmbeelden). Deze beelden tonen je wat er is gebeurd en hoe je daar emotioneel, lichamelijk en mentaal op reageerde. De therapeut speurt samen met jou naar de meest belangrijke episodes in deze “filmbeelden”.

Bevrijdende herbeleving: ontladen én verwerken van ervaringen

Bij een bevrijdende herbeleving ben je opnieuw terug in de veroorzakende situatie in het verleden. Je bent geen toeschouwer meer van filmbeelden maar je bent hoofdrolspeler geworden in je eigen film, in je vergeten of verdrongen ervaringen. Je kunt opnieuw de emoties, lichamelijke gevoelens en gedachten ervaren die in die situatie ontstonden. Het opnieuw beleven ervan en een erop volgende ontlading en verwerking vormen de kern van regressietherapie. Een volledige ontlading en verwerking geeft opluchting, ontspanning en gemoedsrust. Er bestaat veel angst voor herbeleving en scepsis over de bevrijdende werking ervan. Angst en scepsis zijn echter niet meer en niet minder dan uitingen van onveiligheid en wantrouwen. Ze hangen samen met onderliggende traumatische ervaringen in het verleden en ‘bewaken’ de toegang er naar toe. Dit is een volstrekt natuurlijke reactie waardoor (over)leven na een trauma mogelijk blijft. Je kunt het vergelijken met een door jouzelf aangebracht noodverband op een (geestelijke) wond. Het overwinnen van angst en scepsis kan niet geforceerd worden. Het verband blijft zitten totdat de drager ervan zelf het gevoel heeft in staat te zijn aan de genezing van zijn wond te willen werken en daarbij zelfstandig beslist wie daarbij mag helpen.

Is regressietherapie geschikt voor iedereen?

Nee. Tijdens het eerste telefonische contact en/of het intakegesprek wordt getoetst of er sprake is van zogenaamde contra-indicaties:

 • bepaalde gezondheidsproblemen;
 • medicijngebruik (o.a. psychofarmaca);
 • alcoholisme;
 • drugsgebruik;
 • nieuwsgierigheid (geen therapiewens).

Bij bepaalde gezondheidsproblemen, gebruik van bepaalde medicijnen, gebruik van alcohol, drugs en nieuwsgierigheid vindt geen regressietherapie plaats. Nieuwsgierigen krijgen een leesadvies. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt naast het vierkant van vertrouwen vooraf getoetst of en zo ja in hoeverre er sprake is van:

 • aanspreekbaarheid;
 • zelfstandigheid;
 • bewustzijn omtrent eigen verantwoordelijkheid;
 • open kunnen staan voor ‘ongewone’ ervaringen.

Als je op een van deze onderdelen relatief zwak scoort kan dit betekenen dat je het advies krijgt eerst iets anders te gaan doen (leesadvies, lichaamswerk, gedragstherapie etc.). Het kan ook zijn dat begeleiding wel mogelijk is. Dit is het geval als een relatief zwakke score op een van de genoemde punten samenvalt met het onderwerp waar je aan wilt werken.

Voor welke problemen is regressietherapie geschikt?

Regressietherapie blijkt goed toepasbaar bij tal van mentale, emotionele en lichamelijke klachten die gerelateerd zijn aan angsten, depressies, relatieproblemen, werkrelatieproblemen, seksuele problemen en storende karaktertrekken. Bij oplossing ervan kunnen cliënten onder meer de volgende resultaten ervaren: Mentale resultaten: Toegenomen helderheid, zelfinzicht, begrip, bevrijding van hardnekkige storende ideeën. Emotionele resultaten: Innerlijke kalmte, zelfacceptatie en zelfvertrouwen, herstel van inlevingsvermogen en positieve emoties, bijv. kunnen genieten, uiten van emoties (bijv. verdriet of kwaadheid). Lichamelijke resultaten: Verdwijnen van psychosomatische spanningen en kwalen, d.w.z. lichamelijke stoornissen die psychisch bepaald worden, zoals onvoldoende energie en weerstandsvermogen, spanningen, overgevoeligheden, lichamelijke klachten zonder medische verklaring.

Voorafgaand aan het intakegesprek: levensloop beschrijven

Voorafgaand aan het intakegesprek is een beschrijving van je levensloop van belang. Dat doe je aan de hand van de volgende punten:

 • waar je aan wilt werken
 • het gezin waar je uit komt
 • het gezin waar je in bent (indien van toepassing)
 • de eerste acht levensjaren volgens jezelf en volgens anderen
 • de hoogte en dieptepunten vanaf je achtste jaar tot nu
 • het vertrouwen in jezelf
 • je aanspreekbaarheid
 • je zelfstandigheid
 • je bewustzijn omtrent eigen verantwoordelijkheid
 • het open kunnen staan voor ‘ongewone’ ervaringen

Beperkt aantal sessies

Regressietherapie is een aantrekkelijk alternatief omdat je vanwege haar effectiviteit in een relatief kort tijdsbestek zeer goede resultaten kunt bereiken. Er wordt betrokken, grondig en doortastend begeleid. Het aantal sessies blijft zo beperkt tot wat écht nodig is en daarmee de kosten.

Klik hier om naar de contactpagina te gaan of meld je hieronder via een veilig bericht aan.