Privacyverklaring

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de dienstverlening door ons. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

PraktijknaamBalancing People
AdresRaphaelstraat 8-I
Postcode / woonplaats1077 PR AMSTERDAM
Telefoonnummer0654674794
Functionaris gegevensbeschermingS.R.B. Pfluger
E-mailadresinfo@balancingpeople.nl

  1. Informatie over Balancing People (verwerkingsverantwoordelijke)

 Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het verwerken van uw intake voor, en bewaken van de voortgang van, een consult psychosociale zorg, coaching, een familie- en/of organisatieopstelling, organisatieadvies, een managementconsult, een interim managementopdracht en projectopdracht.
  • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de zorgverlening, de begeleiding, het advies, het consult en de opdracht.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Balancing People. Ook dient Balancing People gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

  1. Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

Van u worden contactgegevens en gegevens omtrent gezondheid, organisatie, management, opdrachten en projecten opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen maar bij STACK van TransIP. Het kantoor van TransIP is gevestigd in Leiden. STACK biedt een online veilige en versleutelde opslag in Nederland, waar de Nederlandse wetten van toepassing zijn. Papieren opslag wordt zoveel mogelijk voorkomen en voor zover deze plaatsvindt worden documenten veilig achter slot en grendel bewaard in een brandwerende archiefkast op het vestigingsadres van Balancing People.

  1. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

  1. De bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

  1. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op…
Inzage in dossier U heeft het recht om uw (medisch) dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw (medisch) dossier te veranderen.
Vernietiging U heeft het recht uw (medisch) dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan Balancing People op e-mailadres info@balancingpeople.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

  1. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres info@balancingpeople.nl.

Mocht dit noodzakelijk zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.