Links

Indien je daar behoefte aan hebt kun je op onderstaande websites over de aangeboden werkvormen verder lezen. Je vindt er de pioniers, autodidacten, herontdekkers, uitvinders, pleitbezorgers, blinde adepten, fundamentalisten, zwevers, pragmatici, sceptici, boekenschrijvers, therapeuten, begeleiders, beterweters, opleiders, cursusleiders, trainers enzovoort. Kortom, teveel om op te noemen en niets van dat alles is ons mensen vreemd. Welkom op aarde!

 

Opstellingen

www.nl.wikipedia.org/wiki/Familieopstelling
www.hellingerinstituut.nl
www.hellinger.com
www.gunthard-weber.de
www.skepsis.nl/berthellinger.html

 

Regressietherapie

www.nl.wikipedia.org/wiki/Regressie-_en_reïncarnatietherapie
www.tasso.nl
www.earth-association.org
www.skepsis.nl/reincarn.html

 

Tasso Instituut

tassologo

 

 

 

NVRT

NVRT

 

 

 

 

 

EARTh-NL

earth

NIBIG

image001

 

 

 

 

 

Het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg werkt mee aan de positieve positionering van complementaire (alternatieve) therapievormen zodat integrale gezondheidszorg een gezicht krijgt voor de cliënt.